Senin, 03 Juli 2017

Lestarikan Buah Markisa dan Tetaplah Belajar di Rumah Koran
Upaya Pelestarian Buah Markisa, Dari Kita Dan Untuk Kita
Buah Markisa Menjadi Buah Khas Yang Pernah Berjaya Pada Tahun 1970-An dan menjadi tugas yang kepada kita semua untuk Kembali Di Budidayakan. Olehnya itu Kelompok Petani Markisa kembali melestarikan buah tersebut dengan Tujuan Agar Buah Khas Varietas Malino Ini Tetap Lestari.